Företaget

Modern medicinteknisk produktion

Formsprutning

Hos oss finner du en modern och automatiserad tillverkning av medicintekniska instrument.
Produktionen består av både helhydrauliska och helelektriska maskiner med robot vid varje maskin. Personalen har lång och gedigen erfarenhet inom formsprutning i plast.

Produktionslokalen har högt till tak, är ljus och behaglig att arbeta i. Vi arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Montering i Renrum

Idag har vi ett renrum där produkter monteras inför sterilisering. Renrummet är klassat enligt ISO klass 8. All produktion har HEPA-ventilerad luft och renrummet har slussar för in- och utforsling av gods, samt personalslussar. Alla sterila produkter som Wing Plast tillverkar steriliseras genom eget steriliseringskoncept med Etylenoxid.

Våra kunder värdesätter kompetens där tillverkning sker i kontrollerade former, med miljön i fokus och där endast kvalitetsprodukter får lämna fabriken.

Legotillverkning

Vår produktion består till största delen av egna produkter, men vi utför också legotillverkning av andra sjukvårdsinstrument för ett flertal aktörer som lagt hela, eller delar av sin produktion hos oss.

Vi utför även andra tjänster, som t.ex. EO-sterilisering, Shelf Life studier samt relaterade tjänster. Läs mer