Kvalitet

Kvalitet

Sedan 50 år, genom 3 generationer, har Wing Plast formsprutat plastdetaljer av bästa kvalitet. I snart 40 år har vi specialiserat oss på sjukvårdsinstrument till främst gynekologi och kirurgi. Vår moderna maskinpark – med hög precision – och kompetent personal säkerställer att vi upprätthåller kvaliteten på våra produkter.

Kvalitetspolicy.pdf

ISO Certifierade

Wing Plast är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Detta ger dig som kund en trygghet att vi lever upp till marknadens högt ställda normer och krav. Vårt certifieringsorgan och flera av våra kunder gör årliga revisioner. Interna revisioner och processflödesanalyser görs regelbundet för att bl.a. minska vår klimatpåverkan, med samtidigt krav att produktkvaliteten ska bibehållas eller ökas.

Certificate ISO 13485

2021/09/ISO-9001

2021/09/ISO-14001

http://ISO-13485.pdf

Från idé till distribution

Vi arbetar med hela kedjan och kan därför även påverka kvaliteten hela vägen, från början av produktutvecklingen tills produkten hamnar hos användaren. Vi har både in-house och inhyrd kompetens för hela produktframtagningsprocessen, inklusive tillhörande dokumentation.

Vi kan hjälpa er med följande: