Miljö

Miljö

Wing Plast värdesätter natur och omgivning mycket högt och arbetar ständigt med att bli bättre på energieffektivisering, utsläppsreducering och att vi har minsta möjliga miljöpåverkan i alla hänseenden. Ett exempel är att vi endast använder återvinningsbara plaster i vår tillverkning av sjukvårdsinstrument.

Miljöpolicy.pdf

Energibesparingsplan

För att minska vårt elberoende värmer vi upp våra lokaler med bergvärme. Våra hydrauliska formsprutningsmaskiner byts successivt ut mot helelektriska för att ytterligare minska vårt elbehov. De helelektriska maskinerna förbrukar endast 40 % el jämfört med en hydraulisk maskin av samma storlek.