Produkter

Engångsflaskor, Art.nr.14100 50 ml, 14103 100 ml, 14101 130 ml, 14102 250 ml

RING FÖR PRIS

Våra engångsflaskor för bröstmjölk och mjölkersättning finns i flera olika storlekar:

  • 50 ml (art. nr: 14100)
  • 100 ml (art. nr: 14103)
  • 130 ml (art. nr: 14101)
  • 250 ml (art. nr: 14102)

Till dessa flaskor finns möjlighet att köpa till di-nappar med olika flödeshastigheter.

Flaskorna passar till SteriFeeds pastöriseringsmaskiner.

Flaskorna är fria från Bisfenol A.

  • Flera olika storlekar
  • Passar till SteriFeed’s Pastöriseringsmaskiner
  • Flera olika storlekar på napparna
Kategori: