Tjänster

Legotillverkning

Ända sedan starten 1965 har vi legotillverkat plastdetaljer till flertalet kunder. Vi erbjuder än idag vår expertis inom formsprutning, både till svenska och globala aktörer.

Utöver formsprutning kan vi även utföra montering (i renrum om så krävs), packning och logistikhantering.

Sterilisering

Vi har under ett antal år steriliserat flera utav våra produkter med EO (Etylenoxid). När vår tidigare leverantör avvecklade sin tjänst blev vi tvungna att hitta en ny lösning. Hos vår leverantör idag, Rose GmbH, har vi validerat vår egen steriliseringscykel för vårt ”Mixed Load Concept” vilket betyder att sedan hösten 2016 erbjuder vi EO-kontraktssterilisering för nordiska företag till en rimlig kostnad.

Konceptet innebär att kunden betalar en mindre anslutningsavgift och får därmed del av den kompletta valideringen. Därefter sker debitering per pall.

Kontakta oss för bedömning om er produkt kan steriliseras i vår cykel.

Förpackningstester

I samband med sterilisering krävs även att åldringsstudier har gjorts på primärförpackningen av sterila produkter. Detta för att bestämma hur länge förpackningen kan bibehålla steriliteten.

Restgasmätning

Efter första steriliseringen ska en Restgasmätning göras för att utvärdera mängden gas som finns kvar på produkten vid leverans till slutkund. Detta görs enligt standarden ISO 10993-7.

Mikrobiologiska tester

Vi kan hjälpa er med frågor gällande mikrobiologi samt relaterade tester.